Samen zoeken naar

Beschrijving van een zoektocht

Op de weg door het leven ervaren mensen positieve en negatieve gevoelens. Deze constatering is niet eenvoudig, want: “Wat de een als positief ervaart, ervaart een ander als negatief en omgekeerd”. Wat gebeurt er met de ervaringen, die op de levensweg verzameld worden?

Sommigen stoppen alle ervaringen in een zakje: “Rugzakje”. Opeens kan dit rugzakje te zwaar worden. De omgeving, maar ook de drager van het rugzakje begrijpt niet, waardoor hij/zij niet meer verder kan.

Anderen zijn zo geobsedeerd door de vele ervaringen, dat ze er bij gaan zitten. Alle creativiteit wordt verdrongen door de aandacht voor alles wat er is gebeurd. De gedachten kunnen niet meer stoppen. Heel vaak wordt de ‘waarom vraag’ gesteld: “Waarom moest mij dit overkomen?  of  Waarom is er zoveel ellende en onrecht in de wereld?”

Weer anderen voelen de pijn van de ervaringen. Letterlijk lichamelijke pijn, waardoor ze een vaste klant van hun huisarts of specialist zijn geworden. Ze kunnen of durven niet erkennen, dat de pijn veroorzaakt kan worden door de ervaringen, die zwaar op de maag liggen. In een gesprek droeg ik deze mogelijkheid een keer aan. De reactie van mijn gesprekspartner was:  “Ik stel me niet aan”. Later bleek, dat hij lichamelijke klachten, veroorzaakt door psychisch lijden, het etiket “Stel je niet aan” had opgeplakt!

In de praktijk blijkt dat velen hun ervaringen niet kunnen of durven te delen. Ze zijn bang voor de gevolgen. Praktijk Trust onderkent dit probleem. Het is niet eenvoudig om jezelf te openen voor een ander. Het is moeilijk om een bepaalde gedachtegang of manier van leven te veranderen.

Als u de stap naar verandering wilt zetten of het gevoel van bevrijding wilt ervaren dan biedt praktijk Trust een mogelijkheid om samen te zoeken naar bijvoorbeeld ‘omgaan met ervaringen, die het leven zwaar maken”. Samen zoeken is een spannende ontdekkingstocht naar een ander manier van leven.