Boer zijn is een uitdaging

Afhankelijk en onafhankelijk

Wanneer ik in mijn auto een boerenerf opdraai, gaat mijn hart sneller kloppen. Hoe komt dat? Ik ben namelijk op een boerderij opgegroeid. Ik molk de koeien en verzorgde het vee. Door de stages tijdens mijn landbouwstudie  kon ik op diverse landbouwbedrijven mijn kennis en vaardigheden vergroten.

Ik ga het boerenbedrijf niet idealiseren of romantiseren. Het boerenbedrijf is een normale economische bedrijvigheid met een bijzondere uitstraling. Het is vanouds een familiebedrijf. In zo’n bedrijfstype helpt elk lid van het gezin mee. Iemand, die in het MKB is opgegroeid, herkent deze situatie. Als familiebedrijf is het boerenbedrijf dus niet specifiek in onze samenleving.

Dit bedrijf is wel bijzonder door de afhankelijkheid van de natuur. Centraal staan bijvoorbeeld: koeien, schapen, varkens, graan en aardappelen. Genoemde voorbeelden hebben verzorging nodig.  Dat is de verantwoordelijkheid van de boer.  Dieren en gewassen geven melk, vlees en vruchten. Deze worden verkocht.

Boer zijn is feitelijk een verzorgend beroep. De boer produceert niet! Zijn inkomen is enerzijds afhankelijk van de gezondheid van zijn vee en gewassen en anderzijds van de handel. De handel bepaalt de prijs, die voor melk, vlees en vruchten wordt gegeven. Deze prijs schommelt.  De markt en de politiek  geven de richting aan. De boer heeft slechts via kwaliteit enig invloed op de prijs.

Het gevoel ‘afhankelijk zijn’ staat haaks op het gevoel ‘ik ben baas op mijn eigen erf’ of ‘ik ben onafhankelijk’. De speelruimte van de boer wordt bepaald door de polen ‘afhankelijk zijn’ en ‘onafhankelijk willen zijn’. Dit gegeven kan stress veroorzaken. Wie in z’n eentje zijn bedrijf runt kan het slachtoffer worden van de stress, die zich kan uiten in een minder goede verzorging van dieren en gewassen. In een maatschap kan de stress toeslaan, waardoor de maten elkaar niet meer begrijpen. In beide voorbeelden laten de gevolgen zich raden.

Trust. Praktijk voor bemiddeling en begeleiding heeft voldoende ‘boerenkennis’ in huis om de stress bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Hierdoor ontstaat ruimte om een nieuwe uitdaging aan te gaan.