Hoe verwerk ik mijn verlies?

Verliesverwerking

Als iemand mij op de man zou vragen “Hoe verwerk jij verlies?” dan zou ik niet direct kunnen antwoorden. Zelfs nu ik mezelf deze vraag stel, buitelen gedachten over elkaar. De vragen: “Wat is verlies? Hoe beleef ik verlies? Wat is verwerken? Hoe moet ik verwerken?” schreeuwen om voorrang.

Het moge duidelijk zijn, dat een vraag soms meer vragen oproept dan eenduidige antwoorden. Ik ontdekte, dat een eenduidig antwoord werkt als een pleister op een wond, waaruit het vuil nog niet  verwijderd is. Sluit een wond niet te snel af en laat haar ‘stromen’. Dit bevordert het proces van reinigen om zweren te voorkomen.

Het is daarom beter om de vele vragen te laten komen. De vele waaroms; de vele bittere vragen. Laat ze maar stromen om de geest te reinigen. Reinigen wil ik ook als verwerken aanmerken.

De vraag komt onherroepelijk: “Hoe lang mag ik mijn vragen; mijn verdriet laten stromen?” Een veel gestelde vraag, die de indruk wekt, dat het verwerken van verlies een tijdslimiet heeft. De buitenwereld wil graag, na verloop van tijd, gevrijwaard zijn van de vragen, die niet opbeuren.

De wond van verlies is niet op commando schoon. De ene wond is de andere niet. Het is begrijpelijk, dat de naaste omgeving op den duur haar geduld verliest om voortdurend invoelend naar de vragen te kunnen blijven luisteren. Daardoor kan degene, die zijn/haar verlies aan het verwerken is, gaan zwijgen. Zwijgen is: de wond wordt gesloten. Ogenschijnlijk is nu alles goed.

Maar let op! Precies als met een niet goed verzorgde lichamelijke wond, zal de geestelijke wond ook gaan kloppen en zweren. “Kloppen en zweren” betekent: “Van binnen is het nog niet zuiver”. Wie “kloppen en zweren” voelt moet dit gevoel niet negeren, maar er iets mee doen. Ga naar een vertrouwd persoon of hulpverlener! Laat je begeleiden in het proces om “de wond” weer te openen, zodat het “kloppen en zweren”verdwijnt. De wond van verlies plaagt niet meer. Is verlies nu verwerkt? Niet in de zin, dat het verlies voorbij is. Verlies blijft. Een leven lang. Wel in de zin, dat het verlies geen blokkades meer opwerpt.