Communicatie!

Hoe communiceren we?

Communicatie met een uitroepteken. Goed gezien(!). Ik plaats het uitroepteken om aandacht te vragen voor deze menselijke activiteit. Dit betekent geenszins dat dieren niet kunnen communiceren. Dat kunnen ze wel degelijk. DitĀ artikel richt zich op mensen. Vandaar …….

Eenvoudigweg wordt communicatie opgevat als praten. Mensen praten veel tijdens een gezellige avond of tijdens een vergadering of tijdens een pauze. Mensen praten ……. maar verstaan ze elkaar? Er zijn velen, die zich onbegrepen voelen tijdens het gezellig babbelen. Woorden komen niet aan of over. Hierdoor kan een gevoel van niet begrepen of niet gezien worden ontstaan.

Wanneer woorden verkeerd overkomen, dan is er iets aan de hand. Er ontstaat geen verbinding tussen mensen. Geen verbinding is volgens mij miscommunicatie. Wanneer de situatie van miscommunicatie niet verandert, dan zal er een verwijdering ontstaan. Gevolg : Relaties lopen niet meer soepel. Zakelijke gesprekken blijken niets op te leveren.

Ik kan communicatie niet eenvoudigweg praten noemen. Natuurlijk is praten een vorm van communicatie. Er is meer! Wat is communicatie eigenlijk? Communicatie betekent letterlijk contact of verbinding hebben. Contact of verbinding hebben kan omschreven worden met een ‘klik’. Er is een ‘klik’ tussen degene, die een boodschap zendt en degene, die een boodschap ontvangt. Tussen zenden en ontvangen zit geen ruis of storing.

Een ruis of storing ontstaat gemakkelijk door verkeerd taalgebruik of door non verbale signalen. Onder non verbale signalen versta ik: gelaatsuitdrukkingen; arm – en handgebaren en lichaamshouding. Wanneer non verbale signalen iets anders zeggen dan de gebruikte woorden dan mislukt de communicatie meestal.

Veel storingen in diverse soorten relaties ontstaan door genoemde vorm van communiceren. Wie dit herkent is al op de goede weg. Misschien helpt een zetje in de rug. Wie in zo’n situatie is beland maar dit nog niet als zodanig voelt, heeft wellicht begeleiding nodig om erger te voorkomen.

Ik geef de voorkeur aan preventie. Brand en brandĀ blussen hebben nare gevolgen. Als het moet dan blus ik de brand. Laat het niet zover komen!

Neem contact op met Trust. Praktijk voor bemiddeling en begeleiding.