Speerpunten

Speerpunten van de Praktijk zijn:

 • persoonlijke begeleiding bij verliesverwerking
 • verzorgen van uitvaartplechtigheden
 • bemiddelen in conflictsituaties:
  • conflicten tussen levenspartners
  • persoonlijke problemen in een agrarische maatschap
  • problemen tijdens overdracht van een agrarische maatschap
 • vacante kerkelijke gemeenten begeleiden op het gebied van: pastoraat, catechese, bestuur
 • Erediensten: voorbereiding en voorgaan
 • verzorgen van huwelijksplechtigheden

Heeft u andere wensen?

Maak ze bespreekbaar! Wellicht kunnen we samen een oplossing vinden met de kennis en vaardigheden van de praktijk. Als we geen adequate oplossing kunnen bieden, dan zoeken we samen naar een begeleider, die specifieke kennis of vaardigheden heeft voor uw wens. De financiële aspecten zullen in een oriënterend gesprek aan de orde komen.